กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองกั่ว ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_มีฝนตกเล็กน้อยมาตั้งแต่เวลา 04.00 น. เช้านี้ท้องฟ้ายังมืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:00:11

บ.คลองกั่ว ม.7 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา_มีฝนตกเล็กน้อยมาตั้งแต่เวลา 04.00 น. เช้านี้ท้องฟ้ายังมืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

ที่มา : นายหาบ หลีมาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS