กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หลวง ม.1 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกหนา อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:54:57

บ.หลวง ม.1 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกหนา อากาศเย็น

ผู้ให้ข้อมูล : นายสุภิกรณ์ ดำพิทักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS