กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยทรายขาว ม.7 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น จากเหตุแผ่นดินไหว 4.6 ประเทศลาว สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:41:07

บ.ห้วยทรายขาว ม.7 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น จากเหตุแผ่นดินไหว 4.6 ประเทศลาว สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายเพชร หอมดอก

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS