กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหยวก ม.3 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น จากเหตุแผ่นดินไหว 4.6 ประเทศลาว ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:42:24

บ.บ่อหยวก ม.3 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น จากเหตุแผ่นดินไหว 4.6 ประเทศลาว ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายไสว อักขระ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS