กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ละนา ม.1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย จากเหตุแผ่นดินไหว 5.8 พม่า ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:51:27

บ.แม่ละนา ม.1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย จากเหตุแผ่นดินไหว 5.8 พม่า ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน_นายวรวิทย์ ศรีเกิดเกียรติ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS