กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองชมพู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 13 องศาเซลเซียส

วันที่ 7 ธ.ค. 2562 07:04:59

บ.คลองชมพู ม.6 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 13 องศาเซลเซียส_นายอัครเดช ทิพราช
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS