กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาขาม ม.3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก ๆ วัดอุณหภูมิได้ 6 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:08:24

บ.นาขาม ม.3 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก ๆ วัดอุณหภูมิได้ 6 องศาเซลเซียส_นายสถิตร สุขแดง

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS