กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยช้าง ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก วัดอุณหภูมิได้ 7 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:10:32

บ.ดอยช้าง ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก วัดอุณหภูมิได้ 7 องศาเซลเซียส_นายชาญชัย พิสัยเลิศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS