กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำลี ม.6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก วัดอุณหภูมิได้ 6 องศาเซลเซียส

วันที่ 7 ธ.ค. 2562 07:22:33

บ.น้ำลี ม.6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวมาก วัดอุณหภูมิได้ 6 องศาเซลเซียส_นายสุทิน พันธ์ห้วยเสียม

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS