กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำต๊ะ ม.8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 11:41:02

บ.น้ำต๊ะ ม.8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS