กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้องฝาย ม.1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 12 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 08:25:57

บ.ท้องฝาย ม.1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 12 องศาเซลเซียส_นายศรีวรรณ แสงกาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS