กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เกาะลอย ม.3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาสหนาว วัดอุณหภูมิได้ 19 องศาเซลเซียส

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 08:08:31

บ.แก่งใหญ่ ม.12 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมพัดตลอด อากาศเย็น_นางอำนวย ดาน้อย

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS