กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส

วันที่ 14 ธ.ค. 2562 07:42:58
 
บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นสบาย วัดอุณหภูมิได้ 17 องศาเซลเซียส


ที่มา : นายวิชัย วิชัยขัทคะ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS