กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หลวง ม.1 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว วัดอุณหภูมิได้ 14 องศาเซลเซียส

วันที่ 14 ธ.ค. 2562 07:44:02
 
บ.หลวง ม.1 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศหนาว วัดอุณหภูมิได้ 14 องศาเซลเซียส


ที่มา : นางทิพวรรณ สุทธิสุข
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS