กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ต้าน ม.1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีลมพัดแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 07:45:07
 
บ.แม่ต้าน ม.1 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว มีลมพัดแรง


ที่มา : น.ส.จุฑาทิพย์ หงษ์มัง
เครือข่าย ทธ.


 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS