กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กุดตาเพชร ม.3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ อากาศเย็นสบาย ไม่หนาว อุณหภูมิเริ่มอุ่นๆ ขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 10:44:47

บ.กุดตาเพชร ม.3 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี_ อากาศเย็นสบาย ไม่หนาว อุณหภูมิเริ่มอุ่นๆ ขึ้น

ที่มา : นายสมบูรณื ปึกขุดทด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS