กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แสนสุข หมู่ 7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ในตอนเช้าเล็กน้อย สถานการณ์ปกติ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 09:17:06
 
บ.แสนสุข หมู่ 7 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_ท้องฟ้าครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ในตอนเช้าเล็กน้อย สถานการณ์ปกติ


ที่มา : นายเมธามาศ บัวสุวรรณ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS