กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองไสหอม ม.5 ต.ช้านทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ท้องฟ้ามีหมอก เมื่อคืนมัีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2562 06:34:43

บ.หนองไสหอม ม.5 ต.ช้านทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_ท้องฟ้ามีหมอก เมื่อคืนมัีฝนตกปรอยๆ กลางวันอากาศดี นายขรรญชัย โขมเฉลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS