กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่สามัคคี ต.บ้านใหมสามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีแดดออก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:28:59

บ.ใหม่สามัคคี ต.บ้านใหมสามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นายอนันต์  จันทนา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS