กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สาคู ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:58:29

บ.สาคู ม.3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นายสุรียะ บำรุงรักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS