กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองชมภู ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 18 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:38:59

บ.คลองชมภู ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 18 องศา_นายอัครเดช ทิพยราชIPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS