กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทาดง ม.13 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:33:06

บ.ทาดง ม.13 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศหนาว_นายชิษณุพงษ์ สุขสวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS