กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หลวง ม.5 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศเย็นมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:004:09

บ.หลวง ม.5 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามีหมอกหนา อากาศเย็นมาก_นายสุภิกรณ ดำพิทักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS