กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดำขุนราษฎร์ ม.17 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆเลย อากาศเย็นสบาย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:45:03

บ.ดำขุนราษฎร์ ม.17 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆเลย อากาศเย็นสบาย_นายบุญสวน สายพันธุ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS