กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปงใต้ ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย วัดอุณหภูมิได้ 16 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:00:06

บ.ปงใต้ ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย วัดอุณหภูมิได้ 16 องศาเซลเซียส_นายวรวิทย์ อินก้อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS