กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม อุณหภูมิ 22 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:09:42

บ.เต่าไห ม.3 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม อุณหภูมิ 22 องศา_นายวิชัย วิชัยขัทคะIPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS