กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าก่อ ม.2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:51:00
 
บ.ป่าก่อ ม.2 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย_ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกในตอนเช้า อากาศเย็น


ที่มา : นายคำไหล เนตรแสงสี
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS