กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผักราก ม.5 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี อุณหภูมิ 19 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:59:43
 
บ.ผักราก ม.5 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี อุณหภูมิ 19 องศา


ที่มา : นายกนกพล เทพสุข
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS