กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สำราญ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก มีฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น ทำให้ทัศนวิสัยมัว ๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:16:01

บ.สำราญ ม.4 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก มีฝุ่น PM 2.5 หนาแน่น ทำให้ทัศนวิสัยมัว ๆ_นายกิตติ  จำปานิล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS