กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว 11 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:54:07

บ.หลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว 11 องศาเซลเซียส นายศรีคำเตือน พรชู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS