กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้องฝาย ม.1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 09:08:33
 
บ.ท้องฝาย ม.1 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น


ที่มา : นายศรีวรรณ แสงกาศ
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS