กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่โป่งหลวง หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี อุณหภูมิ 20 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:39:58
 
บ.แม่โป่งหลวง หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี อุณหภูมิ 20 องศา


ที่มา : นายมานิตย์ ธุระแสง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS