กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศตอนเช้าเย็นสบาย อุุณภูมิ 16 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563

บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศตอนเช้าเย็นสบาย อุุณภูมิ 16 องศา_นายวรวิทย์ อินก้อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS