กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563

บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว_นายสุภิกรณ์ ดำพิทักษ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS