กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 13 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:54:40

บ.ดอยแช่ ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 13 องศา_นายสุทัศน์ นันตากาศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS