กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเกลือ ม.4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 19 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:58:40

บ.ปางเกลือ ม.4 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น วัดอุณหภูมิได้ 19 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวเกษม มาทำมา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS