กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 16 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:07:04

บ.ปางเติม ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 16 องศา_นายยิ่ง กลิ่นอบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS