กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 22 องศา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:10:26

บ.เต่าไห ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อุณหภูมิ 22 องศา_นายวิชัย วิชัยขัทคะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS