กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว วัดอุณหภูมิได้ 22 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:37:57

บ.น้ำหมันใต้ ม.5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว วัดอุณหภูมิได้ 22 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : นายสุนทร สายตรง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS