กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง วัดอุณหภูมิได้ 20 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:49:29

บ.วังผาชัน ม.6 ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง วัดอุณหภูมิได้ 20 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : ร.ต.ต.บุญเสริม สุริยะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS