กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองบัว ม.3 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว วัดอุณหภูมิได้ 22 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:55:22

บ.หนองบัว ม.3 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว วัดอุณหภูมิได้ 22 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : เครือข่ายฯ ทธ.
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS