กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง วัดอุณหภูมิได้ 14 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 11 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:08:59

บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง วัดอุณหภูมิได้ 14 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : เจ้าหน้าที่ อบต.นาเกียน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS