กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:53:38

บ.หุบกะพง ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี_เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนมากไม่มีฝน_นายเสรี คาผุก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS