กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แชร์ไปร ม.4 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ_ท้องฟ้าครื้ม มีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:00:55

บ.แชร์ไปร ม.4 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ_ท้องฟ้าครื้ม มีฝนตกเล็กน้อย แต่วัดปริมาณน้ำฝนไม่ได้


ที่มา: นายสมรัตน์ เป็นผล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS