กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน วัดอุณหภูมิได้ 25 องศาเซลเซียส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:48:52

บ.ปง ม.1 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน วัดอุณหภูมิได้ 25 องศาเซลเซียส

ผู้ให้ข้อมูล : นายวรวิทย์ อินก้อน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS