กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองมะหาด ม.14 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 07:30:02

บ.คลองมะหาด ม.14 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวสมจิต สาธุชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS