กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาตูม ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 08:10:13

บ.นาตูม ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายสัตญา ดาหอม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS