กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โหล่น ม.6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 10:32:59

บ.โหล่น ม.6 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ เล็กน้อย

ที่มา : นายสมศักดิ์ สุหมง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS