กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะโอ ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย_เวลา 13.36 น.แผ่นดินไหวขนาด 2.3 ลึก 2 กม. บริเวณพื้นที่อำเภอแม่ลาว ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 15:06:55

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS