กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โพธิ์พนา ม.10 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2563 06:06:20

บ.โพธิ์พนา ม.10 ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 30 มม. นายภิญโญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS